27

swan-smitten swilling in each other’s buttery white arms

with a by-passed soul and sublimely whining like a child

with fat eyes shining till well into the end of the alphabet

foggily volatilizing into each other’s bouquet intoxicatingly

inebriating us with love and it was

                and it was good Dolores

© translated by Willem Groenewegen

27

zwaanziek zwelgen in elkaar blanke armen van boter

met gedotterde ziel en zalig zeuren als een kind

met verre ogen glimmen tot in het einde van het alfabet

benevelig vervluchtigd tot elkaars bouquet dat ons dronken

duizelt van liefde en het was

                en het was goed dolores

© Ilja Leonard Pfeijffer, Dolores – Elegieën (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002)

Poems