12

I was almost worth the effort

 

for although I rumbled in the nighday gobbling counterfeiter

band-fiddling bamboozler of bulging flesh

while eagerly wallowing I kept two eyes peeled

that uniformly itched with hunger for more seeing

above and below

 

in the southern light of your spectacle

I was painted still life white and crystal-clear

and I wished to be canvas of your sticky bun with grapes

frame of the leaking liqueur of your lusty lips

sweet you were tangible and sweet meat makes for longer leering

 

but you went cubist and abstracted yourself

non-figurative became conceptual and chill installation

 

now there I stand lopsided aquarium with holes

uselessly ignored void on a roundabout up north

transparent and misplaced hanging hollow and no one

 

                no one throws a stone through me

© translated by Willem Groenewegen

12

ik was bijna de moeite waard

 

want al rammelde ik in voortijdagen gulzend konterfeiter

bentveugelende bambochant van bollend vlees

gaf ik gretig wentelend de kost aan twee ogen

die eenparig jeukten behongerd van meer zien

onder en boven

 

in het zuidelijk licht van jouw schouwspel

werd ik stil levend wit en glashelder geschilderd

en ik wilde doek zijn van jouw suikerbrood met druiven

lijst van de lekkende likeur van jouw lustige lippen

zoet was je tastbaar en zoet voedsel doet langer merren

 

maar je deed kubistisch en abstraheerde jezelf

non-figuratief werd conceptueel en kille installatie

 

en nu sta ik scheefgezakt aqarium met gaten

nutteloos leeggenegeerd op een rotonde in het noorden des lands

doorzichtig en misplaatst hol te hangen en niemand

 

                niemand gooit een steen door mij heen

© Ilja Leonard Pfeijffer, Dolores – Elegieën (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002)

Poems