Mont Royal

I’m looking for your face in my breath which rises in the cold air                
                                                     of montreal
in the gliding sea gulls high above the hollow harbour in the lines
                                                     in my drying

 

palm under the fur of warm-blooded animals in the white sheets
                                                     shaken up
by a woman’s hands in the eyes of a tramp curled up
                                                     like a cat in the sun

 

I’m looking for your face in the movement of a body breathing in
                                                     and out in a song
I can hear a small boy of eight sing between
                                                     the words in the paper (in

 

a country dreaming of war) in the shadow of high houses
                                                     in the desires
(my royal body is walking next to you and wants to be inside
                                                     your body) of my desire

© Michaël Vandebril

Mont Royal

ik zoek je gezicht in mijn adem die opstijgt in de koude lucht
                                                       van montréal
in de zwevende meeuwen hoog boven de holle haven in de lijnen
                                                       van mijn drogende

 

hand onder de vacht van warmbloedige dieren in de witte lakens
                                                            opgeschud
door vrouwenhanden in de ogen van een zwerver opgerold
                                                            als een kat in de zon

 

ik zoek je gezicht in de beweging van een lichaam dat in-
                                                            en uitademt in een lied
dat ik hoor zingen door een klein jongetje van acht tussen
                                                            de woorden in de krant (in

 

een land dat droomt van oorlog) in de schaduw van hoge huizen
                                                            in de verlangens
(mijn vorstelijk lichaam loopt naast je en wil in jouw lichaam zijn)
                                                            van mijn verlangen

© Michaël Vandebril