Maeterlinck's departure

by Michaël Vandebril


Maeterlinck's departure

makes the impression of my absence deep furrows
                                                         in the sandy bed
in which a thousand affable fish are dying like in low
                                                         monotonous water

 

orchids of unanswered loves I grow in my blue
                                                         bell-jar protected
from bird guzzle away from the shadow of trees and walls
                                                         my ground is

 

tired and calcified and yet the foliage is growing visibly
                                                         under the warm roof
of steel and glass I’m already taking root in future cities
                                                          I shall kiss you who

 

else is there to kiss by the side of the houses I’m getting up now
                                                          walking across
rooftops speaking to anyone who wants to listen you’ll get your place        
                                                          back in the spring

© Michaël Vandebril

Het vertrek van Maeterlinck

trekt de afdruk van mijn afwezigheid diepe voren     
                                                       in het zanderige bed
waarin duizend minzame vissen sterven als in laag
                                                       eentonig water

 

teel ik orchideeën van onbeantwoorde liefdes in mijn blauwe
                                                       stolp beschermd
tegen vogelvraat weg van schaduw van bomen en muren
                                                       mijn bodem is

 

moe en verkalkt en toch groeit het gebladerte zienderogen
                                                       onder het warme dak
van staal en glas ik schiet al wortel in toekomstige steden
                                                       ik zal je kussen wie

 

anders zou ik kussen langs de kant van de huizen ik sta op nu
                                                       loop over
daken spreek tot iedereen die horen wil je krijgt je plaats terug
                                                       in de lente

© Michaël Vandebril