Roasted one

by Gašper Bivšek


Roasted one

on the table

 

You climbed, believing in abyss behind the mountain.

When you arrived, you found another wall;

a steep abyss behind you.                                                                                             

The table you have circled and the moon                                            

was round sometimes, and the sun has periodically

shone almost round.

Before you on the table fresh meet of the fed ones

in a salted sea; two left halves

of fresh meet from fed ones in a sea of wine and onions.

 

You climbed believing.

You were of two halves;

two left halves.

© translated by Matic Večko

Ta pečena

Na mizi

 

Si plezal in verjel, da je za goro prepad.

Ko si tja prišel, si videl novo stranico;

za sabo strm prepad.

Zaobšel si mizo in luna je bila

vsake toliko okrogla in sonce je periodično

sijalo skoraj okroglo.

Pred tabo na mizi sveže meso pitancev

v slanem morju; dve levi polovici

svežega mesa pitancev v morju vina in čebule.

Si plezal in verjel.

Bilo te je dve polovici;

dve levi polovici.

© Gašper Bivšek, Skorjevec (Študentska založba, 2007)