His legs disappear fastest then his trunk and finally his head. In the crowd you disappear from bottom to top_

© translated by David Colmer

Zijn benen verdwijnen het snelst dan zijn romp en tot slot zijn hoofd. In de massa verdwijn je van onder naar boven_

© Maud Vanhauwaert, Wij zijn evenwijdig (Amsterdam-Antwerpen, Querido 2014)