I bump into a woman in a head scarf. She tells me my head is complicated. ‘Take it off and you’ll be liberated’ says a man who’s forced his way between us. He has a two-day growth and sniggers into his fist_

© translated by David Colmer

Ik bots tegen een vrouw met een hoofddoek. Ze zegt mijn hoofd is ingewikkeld. ‘Doe hem af en je bent ontwikkeld’ zegt een man die zich tussen ons opdringt. Hij heeft een schaduwbaardje van twee dagen en monkelt in zijn vuist_

© Maud Vanhauwaert, Wij zijn evenwijdig (Amsterdam-Antwerpen, Querido 2014)