Above ground cobs of corn rotate on a rack on sale for just one euro with butter salt and a serviette thin and so greasy transparent you can almost hold it up against the bright noonday light as a filter and through it see a man carrying a bridge on his back and suddenly putting it down across the banks of a river or among the people on a random square waiting for someone to walk over it until he cooks pigeons under it at night the feet like starfish spread wide and dirty pink_

© translated by David Colmer

Bovengronds draaien kolven maïs op een rooster te koop voor slechts een euro met boter zout en een servet dun en van het vet bijna zo doorzichtig dat je het als een filter hoog kan houden tegen het felle middaglicht en er een man doorheen ziet lopen die een brug torst op zijn rug ze plots tussen de oevers zet van een rivier of zomaar tussen mensen op een plein wachtend tot iemand overloopt tot hij er ’s avonds duiven onder kookt de poten als zeesterren vuilroze en gesperd_

© Maud Vanhauwaert, Wij zijn evenwijdig (Amsterdam-Antwerpen, Querido 2014)