Suddenly the man opposite looks at me. He says ‘once upon a time there was a woman who didn’t understand life, she had come to the end of her tether. So she hung herself. One of death’s marionettes.’ I ask if that’s a joke _

© translated by David Colmer

Plots kijkt de man tegenover mij mij aan. Hij zegt ‘er was eens een vrouw die het leven niet begreep, ze kon er geen touw aan vastknopen. Toen hing ze zichzelf op. Een marionetje van de dood.’ Ik vraag of het een mop is_

© Maud Vanhauwaert, Wij zijn evenwijdig (Amsterdam-Antwerpen, Querido 2014)