The loops swing like triangles over a bed being rushed to the delivery room. The metro roars through brown corridors and the tracks we leave are already laid_

© translated by David Colmer

De lussen zwiepen als triangels boven een bed in spoedtempo naar een verlossingskamer. De metro buldert door bruine gangen en de sporen die we nalaten die liggen er al_

© Maud Vanhauwaert, Wij zijn evenwijdig (Amsterdam-Antwerpen, Querido 2014)