A handbag growls, everyone looks up. A woman zips a dog into view. ‘Shush now, Mummy’s here.’ She zips back, catches the dog’s skin. It yelps. ‘Shush!’ she hisses and the crowd screams ‘Mummy’s here’_

© translated by David Colmer

Er grolt een handtas, iedereen kijkt op. Een vrouw ritst een hond tevoorschijn. ‘Rustig maar, mama is hier.’ Ze ritst nog wat verder, rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt. ‘Rustig maar’ sist zij en de massa schreeuwt ‘mama is hier’_

© Maud Vanhauwaert, Wij zijn evenwijdig (Amsterdam-Antwerpen, Querido 2014)