J

Jasmine

Oh beauty

Oh feminine temptation

Blessing and grace

Sensuality and freshness

Night of secrets

Which only the moon

can see

In the morning

jasmine arrows from Kama

At night

a garland in the sea of hair

in which I drown

Mercy

A confession of love

Cleopatra

goes to meet

Mark Antony

in a boat

whose sails are covered in jasmine

FROM “A DICTIONARY OF LOVE”, translated by Angela Rodel

Я

Янтар

м.р, само ед.ч.

Вкаменена смола с жълт цвят;

кехлибар (за спр. виж: Кехлибар)

прил. я̀нтарен, я̀нтарна, я̀нтарно,

мн. я̀нтарни.

Янтарна огърлица.

Янтарни зърна.

Горящ камък

Ако потъркаме енергично естествен янтар

на вълна или коприна,

той става отрицателно зареден.

Когато на Зевс му омръзнал плачът

на майката и сестрите на мъртвия Фаетон,

той ги превърнал във върби.

Но те не престанали да плачат.

Техните сълзи падали във водата

като капки янтар,

които реката отнасяла в морето

ИЗ „ЛЮБОВЕН РЕЧНИК” (2016-2017)