A

Amber

noun, sing. used as a mass noun only

Fossilized tree resin with a yellow color;

Related forms: amberlike, ambery, amberous

Amber necklace.

Amber nuggets.

Burning stone

If natural amber is rubbed vigorously

against wool or silk,

it becomes negatively charged.

When Zeus got tired of hearing

the wailing of dead Phaeton’s mother and sisters,

he turned them into willows.

Yet they kept weeping.

Their tears fell into the water

like drops of amber,

which the river carried out to the sea

FROM “A DICTIONARY OF LOVE”, translated by Angela Rodel

Б

Бръшлян

Аз съм бръшлян

Листата ми са твърди,

зелени и през зимата,

с голямо разнообразие на формата

от щит до заострена звезда

Стъблата ми са снабдени

с малки възли –

трансформирани корени,

с помощта на които се захващам за теб

Противно на общоприетото мнение

не съм паразит,

моите корени не изсмукват

твоите хранителни вещества,

а само те използват за опора

Цветовете ми са зеленикаво-жълти

Специфичните ми плодове узряват

в края на зимата и началото на пролетта,

което е диаметрално противоположно

на тези на другите растения

Не издържам единствено на големи студове

Желателно е да ми се осигури

редовно пръскане на листата

и достатъчно светлина,

но без да ме излагаш

на преки слънчеви лъчи

ИЗ „ЛЮБОВЕН РЕЧНИК” (2016-2017)