Extra time

by Maria Barnas


Extra time

And just when everything seems fine finds its place

the children the plants the newspapers

the grass the washing up almost completely done

jackets on the coat hooks matching shoes

 

together and you want to inhale – some kind of rest –

you see a crowd rising from their seats

in a stadium out of the corner of your eye.  Rising

as one man. Raising their arms and cheering.

 

How ten thousand tongues move as in one

toothless open gob. Men slide

across the pitch and behave according to the rules

 

inside and outside the lines controlled by a ball

and a penalty spot. The world comes so close that you

want to wipe the sweat from Robbe’s forehead and see

 

rage roll in Ribéry’s eyes. Concentration

on the calves until the cameras swerve

and a crowd sinks back onto its seats.

 

And just as you want to exhale – some kind of annoyance –

a chill stronger than rules and lines rolls into

the house a draught between the bodies

 

that in repetition rise slowly and snapping for sound

around the feet. We stay put.

Put our faith in extra time.

© Maria Barnas

Verlenging

En net als alles goed lijkt zijn plaats krijgt

de kinderen de planten de kranten

het gras de afwas bijna helemaal gedaan

jassen aan de kapstok gelijksoortige schoenen

 

bij elkaar en je wilt inademen – iets als rust –

zie je in een ooghoek een menigte opstijgen

van de banken in een stadion. Ze rijzen

als één man. Heffen de armen en juichen.

 

Hoe tienduizend tongen zich bewegen als in één

tandeloze open bek. Mannen glijden

over het veld en gedragen zich volgens de regels

 

binnen en buiten de lijnen beheerst door een bal

en een stip. De wereld komt zo nabij dat je het zweet

van het voorhoofd van Robben wilt vegen en razernij

 

ziet rollen in de ogen van Ribéry. Vastberadenheid

in de kuiten tot de camera’s zwenken

en een menigte op de banken zinkt.

 

En net als je wilt uitblazen – iets als ergernis –

rolt er sterker dan regels en lijnen een kou

het huis in tocht tussen de lichamen

 

die in herhaling traag en happend naar geluid

rijzen rond de voeten. Wij blijven zitten.

Klampen ons vast aan extra tijd.

© Maria Barnas