Thinking and the girl

by Maria Barnas


Thinking and the girl

Meadows and houses glide past the corner of my eye

while I attempt to concentrate on the girl

sitting opposite me. Many things fit into the corner of an eye.

A house I recognize a ditch a cow and even

 

the grazing and vacant gazing of the animal that strains

its neck out towards an unfamiliar sound.

Or is it waiting more rigidly for a sign?

Animals multiply out at the rim.

 

Resign themselves in this subsiding marshland

with houses that I have lived in

one by one. The girl clasps a book

 

that shows dissections of the brain in her lap.

She surrounds flabs and ventricles and analyses

that I can think and think of her.

© Maria Barnas

Het denken en het meisje

Weilanden en huizen verglijden in mijn ooghoek

terwijl ik me probeer te concentreren op het meisje

dat tegenover me zit. Er past veel in een ooghoek.

Een huis dat ik herken een sloot een koe en zelfs

 

het grazen en verloren turen van het dier dat de nek

strekt gespannen van een onbekend geluid.

Of wacht het strammer op een teken?

Dieren vermenigvuldigen zich aan de rand.

 

Schikken zich in dit verzakkende moerasland

met stuitende huizen waarin ik stuk voor stuk

heb gewoond. Het meisje klemt een boek

 

dat doorsneden van de hersenen toont op schoot.

Ze omcirkelt kwabben en ventrikels en ontleedt

dat ik aan haar kan denken en denken.

© Maria Barnas