Choose a theme to make it all come more alive (The Dutch character)

by Maria Barnas


Choose a theme to make it all come more alive (The Dutch character)

To start with we stuff them in the corner. It’s handy

if they stay put in their place.

We tie them up and allow them to properly dry.

 

If this is on the cards depends on our level.

We allow weeks to pass

and then add colour to the sky.

 

Do it in approximately true scale

and use worthless material as much as possible.

 

Now we’re going to use our imagination.

That produces a fine effect.

 

We give each other a few ideas such as a beast

that scores wainscoting in the room

with its claws. Its rage a straight line

 

as high as the claws can reach.

Unfortunately we’re unable to bend the rules.

© Maria Barnas

Neem een thema om het geheel levendiger te maken (De Hollandse geest)

Eerst proppen we ze in de hoek. Het is handig

als ze goed op hun plaats blijven zitten.

We knopen ze vast en laten ze goed uitdrogen.

 

Of dit haalbaar is ligt aan ons niveau.

We laten er weken overheen gaan

en geven de hemel een kleur.

 

Doe het ongeveer op ware schaal

en gebruik zo veel mogelijk waardeloos materiaal.

 

Nu gaan we fantasie gebruiken.

Het geeft een mooi effect.

 

We geven elkaar enkele ideeën zoals een beest

dat in de kamer een lambrisering slaat

van krassen. Razernij een rechte lijn

 

zo hoog als de klauwen reiken.

We kunnen er helaas niet van afwijken.

© Maria Barnas