Continuity

by Maria Barnas


Continuity

The girl goes up the stairs. The girl goes up the stairs with steps

that crowd into a curve at the top. She keeps on going

 

despite the fact she can do nothing about it.

 

We catch a glimpse of her forehead pale skin

her hair parallel to the steps.

 

She looks straight ahead as she goes up the stairs.

 

There’s a girl that goes up the stairs!

It could easily be a wig, the way her hair hangs.

 

She clasps a parcel under her arm.

 

There’s a parcel going up the stairs on the steps

a door on the stairs on the steps the ankles the girl.

 

She makes no change now her toes reach the steps at the bend

 

a fan above her head a door swerves out of the darkness

out of the silence in her squeezes a curve of shoulder-high steps.

 

There’s a girl that goes up the stairs with a reason.

© Maria Barnas

Continuïteit

Het meisje loopt de trap op. Het meisje loopt op de trap met treden

die zich bovenaan verdringen in een bocht. Ze loopt door

 

ondanks het feit dat ze er niets aan kan veranderen.

 

We zien een glimp van haar voorhoofd bleke huid

het haar evenwijdig met de treden.

 

Ze kijkt voor zich uit terwijl ze de trap op loopt.

 

Er loopt een meisje op de trap!

Het zou een pruik kunnen zijn zo hangt dat haar.

 

Ze klemt een pakje onder de arm.

 

Er gaat een pakje de trap op de treden

een deur op de trap op de treden de enkels het meisje.

 

Ze verandert niet nu haar tenen de krommende treden bereiken

 

een waaier boven haar hoofd een deur zwenkt uit het donker

uit het stille in haar wringt zich een bocht treden op schouderhoogte.

 

Er loopt een meisje de trap op met een reden.

© Maria Barnas