Satellites

by Michał Sobol


Satellites

 

These strange space flights calm us down, allow us to see

further and more lucidly, all the way to the lights of long since burnt-out

 

stars and the ashes of galaxies. Yet now and again,

with unconcealed shame, though they’re soaring in the void

 

around the world, equipped at a cost of millions of dollars with all

the subtlest detectors, we turn our telescopes away. Another

 

experiment failed, technology thrown to the winds again, but we

already know, already know we’re the real astronauts.

Translated by Antonia Lloyd-Jones

Satelity

Te dziwne loty odprężają nas, pozwalają widzieć

dalej i przejrzyściej, aż ku światłom dawno wypalonych

 

gwiazd i popiołom galaktyk. Raz po raz jednak

i z nieskrywanym zawstydzeniem nasze szybujące w próżni

 

okołoziemskiej teleskopy, wyposażone za cenę milionów

dolarów w najczulsze detektory, odwracamy. Eksperyment

 

znów się nie powiódł, technika wyrzucona w błoto, ale my

już wiemy, już wiemy, że jesteśmy prawdziwymi astronautami.