Factories

by Michał Sobol


Factories

At modern factories the fondling of machines

takes place. With ostrich feathers for sweeping off the dust

 

we touch the most sensitive spots on cylinders, flywheels,

pistons and presses weighing several hundred tons. These

 

do not leave our affection unanswered. At the end of

the line they turn out steel saucepans, buttons

 

for jeans and body parts for cars. A short bell means

a break, a long one means a new group of lovers has arrived.

Translated by Antonia Lloyd-Jones

ZAKŁADY

W zakładach przemysłowych odbywa się pieszczota

maszyn. Strusim piórkiem do zmiatania kurzu

 

dotykamy najwrażliwszych miejsc walców, kół

zamachowych, tłoków i kilkusettonowych pras. Te

 

nie zostawiają naszej tkliwości bez odpowiedzi. Z otworów

spustowych wyrzucają blaszane rondle, guziki

 

do dżinsów i karoserie aut. Krótki dzwonek

oznacza przerwę, długi – przybycie nowej grupy kochanków.