Courtrooms

by Michał Sobol


Courtrooms

In each of us flows a drop of black blood and this the courtroom

fishes out. At the hearing we furtively yawn, so the clang

 

of the chain will not distract the jury from the trial, or else we

just gaze mutely at our hologram reflection in a pane

 

of perspex. The courts will strain everything for us. Some will even

fail to perceive where the border runs between the courtroom

 

and a barber’s shop – possibly there isn’t one at all.

Waiting for each of us in the cell there’s a towel and a piece of soap.

Translated by Antonia Lloyd-Jones

SĄDY

W każdym z nas płynie odrobina czarnej krwi i tę sąd

wyławia. Na posiedzeniu poziewamy ukradkiem, by brzęk

 

łańcucha nie odwracał uwagi ławy od procesu, lub tylko

spoglądamy niemo na nasze hologramowe odbicia w szybie

 

z pleksiglasu. Sądy za nas wszystko przecedzą. Niektórzy

nawet nie dostrzegą, gdzie przebiega granica między sądem

 

a zakładem fryzjerskim – możliwe, że wcale nie przebiega.

W celi na każdego z nas czeka ręcznik i kawałek mydła.