Shelters

by Michał Sobol


Shelters

Each shelter has at least two exits: a huge one, easy

to spot through field glasses, and a narrow mouth

 

hidden in a birch copse behind the enemy. Before one

we drink hot coffee from spotlessly white china cups,

 

through the other we leave to pick nettles and wild carrots

on a moonless night. For every strong shelter there are

 

several weaker, which doesn’t mean more lime and less cement

were used to construct them. In this regard equality prevails.

Translated by Antonia Lloyd-Jones

Schrony

Każdy schron ma co najmniej dwa wyjścia: potężne i łatwe

do wypatrzenia przez polową lornetkę oraz wąskie usta

 

ukryte w brzozowym zagajniku na tyłach wroga. Przed jednym

wypijamy gorącą kawę z nieskazitelnie białej porcelany,

 

drugim wychodzimy zbierać pokrzywy i dziką marchew

w bezksiężycową noc. Na każdy mocny schron przypada

 

kilka słabszych, co nie oznacza, że do ich budowy użyto

więcej wapna i mniej cementu. W tym względzie panuje równość.