Psalm XXVII

by Julia Fiedorczuk


Psalm XXVII

late July when you notice the vanguard

of autumn and only thus, in time, the possibility

we will touch: corrosion

in the land of the living, on the twisted

leaves of the horse-chestnut and the slanting light

of the tent you make with arms

and squinting eyes when we bring

our hands we bring our mouths

we bring our fear


 

lost radiance behind a curtain of molecules

in the volatile frames of memory

set in motion by a rustle of breath

like so, not otherwise;

sunlight filtered through linden branches

in just that way,

do you accept?

Translated by Bill Johnston

Psalm XXVII

późny lipiec, kiedy dostrzegasz forpocztę

jesieni i tylko tak, w czasie, możliwe

nasze dotknięcie: rdza

w krainie żyjących, na poskręcanych

liściach kasztanowca i ukośne światło

nad namiotem twoim z ramion

i zmrużonych oczu, kiedy przynosimy

dłonie przynosimy usta

przynosimy strach

 

utracony blask za kotarą z molekuł

w niestabilnych kadrach pamięci

uruchomionych szelestem z oddechu

tak, nie inaczej;

słońce przecedzone przez gałęzie lipy

akurat w ten sposób,

przyjmujesz?