Psalm XI

I’m trying to build a house
(right here)
a shell for a snail

I’m trying to build a shelter
(right here)
a nest for a swallow

I lay the foundations
(moss on the rocks)
light stippling the ground

I open the door
(a droplet of moisture)
cold dance of the wind –

Translated by Bill Johnston

Psalm XI

próbuję wybudować dom

(właśnie tu)

muszlę winniczka

 

próbuję wybudować schron

(właśnie tu)

gniazdo jaskółki

 

kładę fundamenty

(mech na kamieniach)

pokruszone światło

 

otwieram drzwi

(kropla wilgoci)

zimny taniec wiatru –