Psalm V

Beauty exists, la ermozura egziste and paradises

are not artificial, yet how can one have fans

of gingko, green right next to yellow, and human

faces in the sunshine, pearls of architecture and thoughts

on the dust that we become? Two days later

I remember only theory, what we said concerning

the mathematics of the Alhambra and the fragments

of poems, so I undress quickly, to catch life

red-handed, to relish the goodness

of your home amid the hills encircled

by a wedding party where I seek and find, seek

and do not find, seek and disappear and—

Translated by Bill Johnston

Psalm V

Piękno istnieje, la ermozura egziste i raje

nie są sztuczne, tylko jak mieć wachlarze

z miłorzębu zielone obok zaraz żółtych i twarze

ludzkie w słońcu, perły architektury i myśli

o prochu, którym się stajemy? Dwa dni później

pamiętam już tylko teorię, co mówiliśmy

o matematyce Alhambry i fragmenty wierszy, więc

rozbieram się szybko, żeby to przyłapać

na gorącym życiu, żeby się nasycić dobrem

twego domu pośród pagórków przepasanych

weselem gdzie szukam i znajduję, szukam

i nie znajduję, szukam i znikam, i –