Landscape with Little Girl

by Julia Fiedorczuk


Landscape with Little Girl

I'd like to say—to her, to both of them—

let's lie down beneath the grass, lie in the shade

of dried-out ships, let matters of fate be left

to those plane trees, I'd like to say, look over there!—

 

instead though, I caress the see-through sky, the sun

has shifted, there's a green woodpecker, let's fall asleep

I'd like to say, from now on let us always be

a carpet, a ball of yarn, but I only stand

 

in a cloud of laughter and come back are the words

I end up never saying as the child, external as the world,

runs on the lawn while someone else is dying. 

Translated by Bill Johnston

Krajobraz z dziewczynką

chciałabym powiedzieć—do niej, do obydwojga—

połóżmy się pod trawą, połóżmy się w cieniu

suszonych okrętów. niech sprawę losu przejmą

te platany, chciałabym powiedzieć, patrzcie,

 

lecz tylko głaszczę przezroczyste niebo. słońce się

przesunęło i widać zielonego dzięcioła. zaśnijmy już,

chciałabym powiedzieć, bądźmy już zawsze

dywanem, kłębkiem kurzu, lecz tylko stoję

 

w chmurze śmiechu i wróć jest tym słowem

którego nie mówię, kiedy wybiega na trawę

zewnętrzna jak świat i w tej chwili umiera ktoś inny