Relentlessly Craving

by Julia Fiedorczuk


Relentlessly Craving

for B. G.

 

poem, poem be strong

like a shock wave, Grieg’s Concerto in A Minor

put down roots, find the source, bloom, bear fruit

come to life, poem, I need your blood 

 

poem, poem be as perilously lovely

as the drunken woman in the painting by Munch

what counts are only the base colors, yellow, black, red

what counts is fire

 

there is a time for hope

and a time for despair 

 

what counts is fire

if you have no flesh

you do not know love

nor do you know death

 

poem, poem be in the sun

in the eye of the world

in the turning of bread into motion

in the constant decay that is the condition of all synthesis

in the blood

 

fire, be 

 

there is a time for hope

and a time for despair

what counts is fire and ice

 

poem, poem be like the dark night of the soul  

Translated by Bill Johnston

Relentlessly Craving

B. G.

 

wierszu wierszu bądź mocny

jak fala uderzeniowa, koncert A-moll Griega

zapuść korzenie, znajdź źródło, kwitnij, wydaj owoc

ożyj, wierszu, chcę twojej krwi

 

wierszu, wierszu bądź tak niebezpiecznie piękny

jak pijana kobieta na obrazie Muncha

liczą się tylko podstawowe barwy, żółty, czarny, czerwony

liczy się ogień

 

jest czas nadziei

i czas rozpaczy

 

liczy się ogień

jeśli nie masz ciała

nie znasz miłości

ani nie znasz śmierci

 

wierszu, wierszu bądź w słońcu

w oku świata

w przemianie chleba w ruch

w ustawicznym rozpadzie, który jest warunkiem wszelkiej syntezy

we krwi

 

ogniu

bądź

 

jest czas nadziei

i czas rozpaczy

liczy się ogień i lód

 

wierszu wierszu bądź jak ciemna noc duszy