Orion’s Shoulder

by Julia Fiedorczuk


Orion’s Shoulder

Great turbulence on these smooth seas,

dark heavy bodies of the fish are swirling:

the spirit is making an emergency landing,

cutting across the water, losing speed, losing time. 

 

Time now to separate the tails of the solar coat,

to free the wind –

 

it’s done.

 

Interstellar dust on the young leaves of first trees.

 

A hare, rapt in prayer, brushes the salty dew

and presses to the warm earth, intent on its frothing pulse.

 

Assimilation and dissimilation. CO2, H2O,

and light, light, light,

metabolic conversion, growth and maturation

within the flat disk of the rippling Galaxy.

 

Dark death is throbbing softly among the stars,

“revolving round the axle of the heavens” –

fiery Betelgeuse, Rigel, Bellatrix –

the Reapers are riding through the autumn sky

– just look!

 

We look. You’ve mist and strands of cobweb in your hair,

you’re carrying a bagful of cold pears.

Translated by Bill Johnston

Ramię Oriona

Wielkie poruszenie na tych gładkich morzach,

kłębią się ciężkie, ciemne ciała ryb.

To duch awaryjnie ląduje na wodzie,

ślizga się, tnie toń, wytraca prędkość, czas.

 

Czas rozdzielić poły słonecznego płaszcza,

uwolnić wiatr -

 

i już.

 

Pył międzygwiazdowy na listkach pierwszych drzew.

Rozmodlony zając strząsa słoną rosę,

lgnie do ciepłej ziemi wsłuchany w jej musujące tętno.

 

Asymilacja i dysymilacja. CO2, H2O,

i światło, światło, światło,

przemiana materii w materię, wzrost i dojrzewanie

w płaskim dysku falującej Galaktyki.

 

Czarna śmierć pulsuje cicho pomiędzy gwiazdami,

"Koło biegunu krąży wiecznymi obwody" -

płomienna Betelgeuse, Rigel, Bellatrix -

jadą Kosiarze na jesienne niebo, patrz!

 

Patrzymy. Masz we włosach mgłę i nitki pajęczyny,

niesiesz reklamówkę pełną zimnych gruszek.