BLUE

Today is Sunday, I breathe eerily softly
like a stag with an arrow stuck in his neck. This is the place
of a thousand bloodhounds rushing into my arms.
In the morning I read the silence of sleepy birds, the sound of
dishes which is always to do with the space between two buildings

the same distance stretches from the balcony.
At noon I look in the mirror and repeat – it’s all a dream
all a dream. 
Later I read deeply into what’s been said, I await symbols
and symbioses, and some other Ss. Like sky, like
smile, sleep

kismet.
At night I read about people fleeing famine and war
about the sea and the death of poetry, I cry and all things lean towards the blue.
Today is Sunday, in all things I discern you
in all things I wait for you. 

Translated from the Croatian by Mirza Puric

PLAVO

Danas je nedjelja, dišem jezivo meko

poput jelena sa strijelom u vratu. Ovo je mjesto

tisuće i tisuće lovačkih pasa koji hrle mi u zagrljaj.

Jutrom čitam tišinu pospanih ptica, zvuk posuđa

koji uvijek ima neke veze s prostorom između dva objekta

 

s balkona se prostire jednaka daljina.

U podne gledam u ogledalo i ponavljam – sve je san, sve je san.

Kasnije čitam duboko u izrečeno, čekam simbole

i simbioze, i još poneko s. Kao sutra, kao

smijeh, spavati

 

sudbina.

Uvečer čitam članke o ljudima koji bježe od ratova i gladi

o smrti poezije i moru, plačem i sve naginje u plavo.

Danas je nedjelja, u svemu nazirem tebe

u svemu te čekam.