Enigma

Kindergarten. Afternoon nap-time

pushes the warm porcelain of memory

through the narrow salons of little minds.

 

Figures larger than the board –

bishops resound as they are taken

by the first nightmare.

 

The riddle – a dark food cart

pulled by an invisible horse

rolls into the cafeteria...

 

Asphalt courts rumble on the other side

like reproachful stimuli to wake up.

 

The dream glass shivers for some time.

Let’s go through, paying it no mind.

Enigma

Vaikų darželis. Popiečio miegas

ankštose galvų svetainėse stumdo

šiltą atminties porcelianą.

 

Figūros, daugybę kartų didesnės

už žaidimo lentą, rikiai, kurie skamba

kertami pirmojo košmaro.

 

Mįslė – tamsus maisto vežimas,

traukiamas perregimo arklio,

riedantis į valgyklą.

 

Dunda asfaltuota aikštelė kitapus

lyg priekaištingas raginimas nubusti.

 

Sapno stiklas kurį laiką virpa.

Einame kiaurai, jo net nepastebėdami.