Near the homes of railroad workers –

a pine-topped hill, polished

by hell-bent, frost-covered sleds.

 

Autumn crawls through its tunnel

like the last suburban bus.

 

The orange dog of insanity

follows in hot pursuit

trying to grasp its wheel.

 

It barks in futility

and its voice is ours.

Geležinkeliečių namai, netoliese –

pušyno kalva, nusvidinta

šarmotais pragarais lekiančių rogučių.

 

Ruduo, kuris lėtai šliaužia tuneliu

lyg paskutinis priemiesčio autobusas.

 

Iš paskos neatsilikdamas bėga

oranžinis beprotybės šunelis,

mėgina įsikabinti į ratą.

 

Kai nepaveja – loja

mūsų balsais.