IF I WASN'T A POET, I'D BE

by Agnė Žagrakalytė


IF I WASN'T A POET, I'D BE

a poetess: 
I’d swing under the apple tree wrapped in the sails of a hammock, I’d sing: beware the wind, when she narrows her eyes, 
of course, thinking of myself:
I would be the most beautiful in this the best of 
all worlds given to us at this time, 
yelping white turkey hens with delicate feet 
Would trod on the knotgrass 
surrounding my sail boat, 
Who else would I be, if 
I did not exist: 
a little silver ring, licked by the edge of the moon 
a lacquered lake 
a river’s sparkling scale-word 
a saturated light through a dusty glass
Glass 
A greyish moth at dusk 
Wild chamomile, greater celandine, swelling with volatile oils 
The white bitterness of dandelions, the taste 
Of blood, a dress, a forest sister* 
Kissed with rusty moles, 
A forest nurse carrying medicines 
A handful of medicinal herbs in a narrow paw 
A cuckoo, mourning for her brothers and laughing 
A hole scorched by a gunshot 
Iwould be, I was: 
I want, therefore I am.

 


* Woman of the partisan resistance, 1944–1953.

Translated by Ada Valaitis

Jei nebūčiau poetas, būčiau

Poetė:
Supčiaus po obelim hamako burėse įsisupus,
Dainuočiau: saugokis vėjo, kai ji prisimerkia,
Galvodama, aišku, apie save:
Būčiau gražiausia šiame geriausiame iš
Dabar mums duotų pasaulių,
Takažoles mintų pėdelėm švelniom
Aplink mano vėjo valtelę
Baltos kiauksinčios kalakutės,
Kas dar gi aš būčiau, jeigu
Nebūčiau:
Sidabro žiedelis, mėnulio briauna nuliežtas,
Lakuotas ežeras,
Žėrintis upės žvynažodis,
Soti šviesa pro dulkiną stiklą,
Stiklas,
Prietemos pilkšvas drugelis,
Laukų ramunėlė, ugniažolė, eteriu tvinkstanti,
Pienių baltas kartumas, kraujo
Skonis, suknelė, rūdžių intapais nubučiuota,
Miško sesuo, vaistus nešanti miško seselė,
Vaistažolių sauja siauroj letenėlėj,
Gegužė, brolių raudanti ir kvatojanti,
Šūvio apdegus skylė,
Būčiau, buvau: 
trokštu, taigi esu.