LOUD AND LOVELY LIKE BRONZE DRAINPIPES

by Agnė Žagrakalytė


LOUD AND LOVELY LIKE BRONZE DRAINPIPES

batteries of all the angry toys 
deep inside: 
I take photos of your dancing shadow 
lifting a double leg

how did it happen, that’s how 
it happened – like lightning, as usual: 
the day scraped with white blades 
and erupted from the screeching slime of the marathon 
your station, your white hand on my neck

it’s just a fir tree with branches through a helmet – breathe fearlessly: 
you are not an aspen and basically what do they keep doing here 
your childhood and your mother, we just goddamn

breathe, you idiot, for ourgodssakes and allgodssakes 
scooters, just breathe, the earth has 
only accelerated its spin: 
the wind carried away the forest
the forest carried the film away from the meadow 
a blanket of black crows tore and carried away the field: 
gentle spirals of the nothing whirlwind crackle: 
like wind-up tuaregs singing with hot drums 
listen to my heart: 
my heart is trained to settle down

(the double leg of the dancer’s shadow is this really beautiful and old photograph: Charlotte Rudolph, “Gret Palucca a l’ombre double” [Gret Palucca with Double Shadow] 1925)

Translated by Ada Valaitis

garsios ir gražios it bronziniai lietvamzdžiai:

batarkės visų piktų žaislų
giliuos viduriuos:
fotografuoju, kaip dvigubą koją kilsteli 
šokantis tavo šešėlis

kaip tai nutiko, taip tai ir
nutiko – kaip žaibas, kuo įprasčiausiai:
drėskės diena baltais ašmenim
ir išsiviepė vidury čirpiančio maratono gliaumių
tavo stotelė, tavo balta ranka man ant sprando

tai tik eglė šakom per šalmą – kvėpuok nesigąsdinus:
tu ne drebulė ir apskritai ką čia vis veikia ir veikia 
tavo vaikystė ir tavo motina, mes po velnių tik 
kvėpuok, durne tu, dėl dievomūsų ir dievovisų 
motorolerių, tu tik kvėpuok, tai tik žemė 
kiek stipriau pasisuko:
vėjas nunešė mišką
miškas nunešė valktį nuo lauko
varnų juoda paklodė atplyšo ir nunešė lauką:
traška švelnūs nieko sūkurio sraigtai:
it prisukti tuaregai tau gieda karštais būgneliais:
mano širdies klausykis:
širdis dresiruota nurimti

2009 11 10
(dviguba šokėjos šešėlio koja yra tokia labai graži ir sena nuotrauka: Charlotte Rudolph, "Gret Palucca a l'ombre double" 1925)