THE CITIES WHERE I PRAYED, AND NOW I AM SELLING IT:

by Agnė Žagrakalytė


THE CITIES WHERE I PRAYED, AND NOW I AM SELLING IT:

I offered colored vowels, sparkled 
in rustling consonants,

If I were a man, I said:

in the cities, where I loved, 
and now I am selling it:

I sat firmly, not swaying 
on all of the stools, while being interrogated, 
If I were a man, I said: 
I would always carry a sharp poem with me, 
with crystallized blades,

only when they really shook me:

it’s not for you to know – nor to write 
a poem – sometimes it’s better to go 
try on dresses and of the one-hundred-and-sixteen

you tried:

buy 
about four.

Translated by Ada Valaitis

Miestai, kuriuose meldžiausi, o dabar tai parduodu:

atnašavau spalvotus balsius, kibirkščiavau
šlamančiais priebalsiais, 

jei būčiau vyras, sakiau:

miestuose, kuriuose mylėjau,
o dabar tai parduodu:

sėdėjau tvirtai nesiūbuodama ant
visų taburečių, kol tardė,
jei būčiau vyras, sakiau:
eilėraštį visur nešiočiausi aštrų,
iškrištolinintais ašmenim,

tik kai kaip reikiant papurtė:


jums nežinoti, - nei parašyti
eilėraštį, - kartais smagiau yra eiti 
matuotis suknelių ir iš šimtošešiolikos
 
išsimatuotų:

kokias keturias 
nusipirkti.

2009 05 23 – 2016 04.24