I’m thinking up responses, stories, opinions, always just thinking them up,

in the morning on the phone, in the car going east, in the evening, even for

sharpening, I’m thinking up stories, for her: drive,

the clear silence

is a threat, for her: a cold glaring sky.

© translated by Jernej Županič

izmišljam si odgovore, zgodbe, mnenja, vseskozi si jih samo izmišljam,

zjutraj po telefonu, v avtomobilu na poti na vzhod, zvečer, za brusenje

celo, si izmišljam zgodbice, zanjo drive,

jasna tišina

je grožnja, zanjo mrzlo in srepo nebo.

© Kristina Hočevar, Repki (ŠKUC Lambda, 2008)