green foliage was on my mind, different types of green foliage

swooshing differently. you know they’re drenched with sun, but not

burned. it’s not too hot. teeth whiten and the jaw opens. no.

it’s not dangerous, although it’s surrounded by danger. it seems to me that the mouth

then expands. smooches the foliage; and it doesn’t even need to swoosh anymore.

© translated by Jernej Županič

v mislih sem imela zelene krošnje, različne zelene krošnje,

ki vršijo različno. veš, da jih prežema sonce, prežiga jih pa

ne. ni prevroče. zobje se pobelijo in čeljust se razmakne. ne.

ni nevarno, čeprav je v sredi nevarnosti. zdi se mi, da se potem

usta raztegnejo. zaližejo krošnje; in njim sploh ni treba več vršati.

© Kristina Hočevar, Nihaji (CZ, 2009)