I separate waste as if believing,

I drink from the tap as if helping, I buy

fair trade as if it were true,

preferring paper to plastic, I’d rather travel

by bus or by bike:

                                    as if being cleaner, sometimes, not always:

yet still

leather shoes, softener into the laundry, for dogs

the food from chicken farms;

                                   and I no longer give

junkies change, I no longer give the poor

a share,                      I don’t adopt animals yet, I don’t offer

lodgings to the abandoned,

 

and this world is boiling, roaring, revolving;

 

so you learn symmetry, but not balance.

 

you yearn for smell, fence off the green, sprinkle with blood,

pass, loosen, tighten, think, block, rise,

 

and there are years: life:                                          humour,

when you don’t go for a revolver.

© translated by Andrej Zavrl, edited by Alan McConnell-Duff

ločujem odpadke, kot da verjamem,

pijem iz pipe, kot da pomagam, pravično

kupujem, kot da je res,

raje papir kot plastiko, potujem

raje javno ali s kolesom:

                                    kot da sem čistejša, včasih, ne vedno:

vendar še

usnjene čevlje, mehčalec v perilo, za pse

hrano iz farme piščancev;

                                   in ne dam več

džankijem drobiža, ne dam več revežem

deleža,                      ne posvajam še živali, ne nudim

zapuščenim prenočišča,

 

in ta svet vre, rohni, se obrača;

 

pa se učiš simetrije, a ne ravnovesja.

 

hlepiš po vonju, ograjuješ zeleno, škropiš s krvjo,

prehajaš, popuščaš, zateguješ, misliš, blokiraš, vstajaš,

 

in so leta: življenje:                                          humor,

ko ne izbereš revolverja.

© Kristina Hočevar, Nihaji (CZ, 2009)