cycles suck me up. sometimes they’re boules. I need a new body

to cancel them out, as I don’t know if all life should be like that.

 

what’s the woman going to wear who’s going to sleep on the same rigid support?

what’s going to keep her in flight and what’s going to calm her when the mat is

elastic?  will the woman dare come here at all, and whole?

 

cycles suck me up. sometimes it makes me feel good. but I know I need

a new body; to cancel them out, as I don’t know if I can survive them

at least moderately dignified.

© translated by Andrej Zavrl, edited by Alan McConnell-Duff

cikli me sesajo. včasih so balinčki. potrebujem novo telo,

da jih razveljavi, ker ne vem, ali naj bo celo življenje tako.

 

v kaj se bo oblekla ženska, ki bo spala na isti togi podlagi?

kaj jo bo obdržalo v letu in kaj jo bo mirilo, ko bo podlaga

elastična? se bo tista ženska sploh kdaj upala sem, in vsa?

 

cikli me sesajo. včasih mi prija. ampak vem, da potrebujem

novo telo; da jih razveljavi, ker ne vem, ali jih lahko preživim

vsaj približno dostojna.

© Kristina Hočevar, Nihaji (CZ, 2009)