90

if we build a house together, let it have separate entrances: for each of us a mirror

arrangement.  if we live together, let us be separate: in ten years at the latest, when

you find a new person for yourself. for sex, for sport, for recreation, for inspiration.

 

if we’re together, we must be kind to each other. we must fuse bone breaks.

neither of us must break her teeth in mud bathing, in counting humans out, or in darkness.

 

if we’re together, and where we’re not together.

© translated by Andrej Zavrl, edited by Alan McConnell-Duff

90

če bova gradili hišo skupaj, naj ima ločena vhoda: za vsako od naju zrcalna

postavitev. če bova živeli skupaj, naj bova ločeni: čez deset let najmanj, ko

boš ti našla novega človeka zase. za seks, za šport, za rekreacijo, za navdih.

 

če bova skupaj, morava biti ena do druge prijazni. zlome kosti morava zaliti.

nobena od naju si med valjanjem v blatu in izštevanjem ljudi ne sme razbiti zob.

 

če sva skupaj in kadar nisva skupaj.

© Kristina Hočevar, Repki (ŠKUC Lambda, 2008)