I recognize the censorships for my physical death

 

I know fenced in walls, overhangs for the

earth

 

I know my forbidden continent

 

a space of physical death                               (a background of dignity)

 

 

ankels are not untied

the wrist is not unbound

lips are not soothed

pupils of the eyes are not calmed

 

placements of  a star

 

a space of physical death

 

as the sky turns                                              (betrayals of dignity)

 

 

can you sense the censorships of my physical death?

© translated by Anda Eckman

Poznam cenzure svoje fizične smrti

 

Poznam veže zagrajene za previs v

Zemljo

 

Poznam svojo prepovedano celino

 

Prostor za fizično smrt                               (Ozadje dostojanstva)

 

 

Gležnji niso razvezani

Zapestje ni odvezano

Ustnice niso ublažene

Zenice niso pomirjene

 

Umestitve zvezde

 

Prostor za fizično smrt

 

Kakor se obrača nebo                                              (Izdaje dostojanstva)

 

 

Zaznaš cenzure moje fizične smrti?

© Kristina Hočevar, Fizični rob (Cankarjeva založba, 2007)