FROM LAMP TO

by Petr Borkovec


FROM LAMP TO

FROM LAMP TO lamp, the light sways back and forth.

A steppe inside the city dreams of blackness.

In circles round you go. The big top casts

so many metaphors not one’s a likeness.

And in the sand you see all that’s beyond you.

And in the air, what your words won’t transform.

From flap to flap beneath the circus tent

the taut rope goes from yesterday’s performance.

And no, the sleeping acrobat resembles you

in nothing. The caravan dreams in kohl.

Letter and steppe dream of their blackness.

Angrily, like a dog, fatigue dreams of its bowl.

Translated from the Czech by Justin Quinn

OD LAMPY K LAMPE

OD LAMPY K LAMPE svetlo vrávorá,

sny o cerni má step uprostred mesta.

Stan cirkusu, jak chodíš dokola,

má tolik metafor, že žádná se ti nezdá.

A v písku vidíš, cím vším nežiješ.

A ve vzduchu, co všechno nepromeníš.

Od plachty k plachte pod šapitó jde

napnuté lano vcerejšího predstavení.

Ne, nicím podobný ti není

akrobat, který spí. O svém sní karavan.

Písmo a step sní o svých cerních.

Vztekle, jak pes, sní o své misce únava.