IN THE EYE OF THE DRAGONFLY

by Petr Borkovec


IN THE EYE OF THE DRAGONFLY

In the eye of the dragonfly shapes put on

grey-blue battered jackets.

It dazzles, idles by

much like a twig of pine.

The swaying colour, the edge fanned out.

The slightest movement, the slightest catch in breath

is marked down thus in black and white:

ink letter and moist thread

go seeping through the paper wind.

Translated from the Czech by Justin Quinn

V OKU VÁŽKY

V oku vážky tvary oblékají

šedomodré opleskané bundy,

pestrá težká vec

podobá se vetvi borovice.

Rozkymácená barva, vejír hrany.

Sebekratší pohyb, zaváhání, nádech

zaznamená ale cerní na beli:

tušové písmeno, napuštená nit

prosakují papírový vítr.