Beam

What is the forest but a twig? – And the great

cold snow? Only a flake.

And all the world? A beam

Of God's light in the mind of man.

Trans: Tim ap Hywel

Llygedyn

Beth yw'r goedwig ond brigyn? – A'r eira

mawr oer? Dim ond plufyn.

A'r byd i gyd? Llygedyn

O olau Duw ym meddwl dyn.