Russian Proverb

by Mererid Hopwood


Russian Proverb

a wide road leads to war, a narrow path leads home

 

Come, Mother, come to the door,

tidy my hair with your comb;

a wide road leads to war,

a narrow path leads home.

 

Come, Mother, come, cry no more,

it’s time for your son to roam;

a wide road leads to war,

a narrow path leads home.

 

Come, Mother, come as before,

pray ’neath the whispering dome;

a wide road leads to war,

a narrow path leads home.

 

Come, Mother, tell me who tore

the page that said in the tome:

a wide road leads to war,

a narrow path leads home.

 

Oh, They tore the page, my Son,

They took it away to hide;

come home, the war is done,

and the path is coffin wide.

Ffordd lydan, ffordd gul

Dere, Mam fach, dere at y ford,

mae'r llestri yn disgwyl te -

ffordd lydan sy'n arwain at faes y gad,

ffordd gul sy'n dod tua thre.

 

Dere, Mam fach, dere at y drws,

criba fy ngwallt nôl i'w le -

ffordd lydan sy'n arwain at faes y gad,

ffordd gul sy'n dod tua thre.

 

Dere, Mam fach, a phaid llefen mwy,

rwy'n mynd, er na wn i i ble -

ffordd lydan sy'n arwain at faes y gad,

ffordd gul sy'n dod tua thre.

 

Dweda, Mam fach, pwy chwalodd y gair

mai cariad yw'r Duw sy'n y ne'? -

ffordd lydan sy'n arwain at faes y gad,

ffordd gul sy'n dod tua thre.

 

Nhw chwalodd y gair â chelwydd, fy Mab,

arweinwyr y dillad parch,

mae'r rhyfel ar ben, der' adre fy Mab,

ar y ffordd sydd mor llydan ag arch.