Winter

Do not be afraid.

Let the sun touch

your deep-frozen fury

and release

the energy that transforms.

Fear not the storms,

for the calm will come.

Fear not the heat of the drum

that beats your heart

nor the heat of the hum

in your mind.

Fear nothing

but the lulling ebb that grinds smooth

the cool senses

to conform -

your indifference.

Do not be afraid

of anything else

not even the moon,

friend,

do not be afraid,

for life is without end.

Listen,

soon,

it will be dawn.

Gaeaf

Clyw glic, clic, clic y bysedd rhew’n datgloi’r

byllt, a’r haul o’u plaid yn codi clawr

y byd, clyw’r clic, clic, clic, mae’r nos yn rhoi;

 

daw’r pum pelydryn gwan i araf droi’r

allwedd nes chwalu cadwyni’r llawr,

clyw glic, clic, clic y bysedd rhew’n datgloi’r

 

ffenestri, clic, clic, clic, daw amser codi’r toi

ac agor eto ddrysau’r ardd i sawr

holl flodau’r byd, clyw’r clic, ac mae’r nos yn rhoi;

 

mae’r dwylo’n gwthio’r gaeaf ac mae’r rhew fu’n cnoi

yn ildio, gwres y dydd sy’n dechrau cario nawr,

clyw glic clic clic, mae’r bysedd cry’n datgloi’r

 

nos, er gwaetha’r ofn, yn gwthio’r haf, sdim modd osgoi

grym eu gwthio fel geni babi i’r byd, ac fe ddaw’r

dydd, clyw’r clic, clic, clic ac mae’r nos yn rhoi,

 

ac mae’r byllt i gyd yn chwâl a’r meistri oer yn ffoi,

ac y mae bywyd, ac fe fydd bywyd ac fe ddaw’r wawr.

Clyw glic, clic, clic y bysedd rhew’n datgloi’r

byd i gyd. Clic! Ac mae'r nos wedi rhoi.