LONDON

Dealers and women who’d been thrown naked and crying out of apartments

I’m discussing with Marley: How’s the wife? – They don’t see each other much

I’m talking about the flowers in his book that are related to death

Children may think flowers are wounds, cookies or teddy bears

 

Hidden even from eternal night

Creaking its prophecies on the other side of the glass

 

While the factory makes coffins

Only coffins

From "Internal Affairs"; Translated by Jernej Županič

LONDON

Dilerji in ženske, ki so jih gole in objokane zabrisali iz stanovanj
Debatiram z Marleyjem: Kako žena? – Ne vidita se dosti
Govorim o rožah v njegovi knjigi, ki so povezane s smrtjo
Otroci lahko mislijo, da so rože rane, piškotki ali medvedki

Skriti celo pred večno nočjo
Ki za stekli škripa svoje prerokbe

Tovarna pa proizvaja krste
Samo krste

iz zbirke "Notranje zadeve"