WE ARE THE ONLY TRUE MEDIUMS

by Tibor Hrs Pandur


WE ARE THE ONLY TRUE MEDIUMS

We the carriers of memory

We the conductors and receivers

We the stars and suns on earth

We the databases of consciousness

We the un-system, we the rhythm

We the message

We the book that’s being written

Read spoken and translated

Connected across generations with everything living

Like planets and seashells in an infinite spiral

 

Where you can’t isolate nothing

Where the text is an experience

Where borders can’t even be drawn

Where lines can’t be drawn because the spiral lasts forever

Where the concepts of borders, scripts, divisions, mine, yours

The isolation of orthodox science fails

Falls

 

We are the true countries

We the quantum ur-power stations of nature

We the most perfect, most developed technology on Earth

Before taxes and birth certificates of fictions

 

This text are the bodies of your ∞ being

This text is your body

 

We the transmitters

We the books of life

The living song

Transferrable

Open

Non-privatizable

 

We the hearts of the earth

We the pulse and beat and the harmony of bodies

Against the cogs of antediluvian wheels

 

We the trans-national

We the divided

We the displaced

The self-deported and driven further

Erased but devious

 

Pagans deported on sunlight and wind

Unrealized partisans

 

Wet from the struggle and the fear of lies

Of revolutions

Whose rotation’s

Currency is blood

 

The wealth of nations we are

The treasures

The brokers of sources of inexhaustible energies

Unbuyable

Non-privatizable

Immortal

Because alive

 

We the transmitters

We the books of life

The living song

Transmittable

Open

Non-privatizable

From "Internal Affairs"

MI SMO EDINI PRAVI MEDIJI

Mi spomina nosilci
Mi prevodniki in sprejemniki
Mi zvezde in sonca na zemlji
Mi databaze zavesti
Mi ne sistem, mi ritem
Mi sporočilo
Mi knjiga, ki se piše
Bere govori in prevaja
Povezani skoz generacije z vsem kar živi
Kot planeti in školjkice v neskončni spirali

Kjer ne moreš nič osamit
Kjer je tekst izkušnja
Kjer ni mej sploh možno postavit
Kjer črt ne moreš potegnit, ker traja spirala neskončno
Kjer koncept mej, pisav, delitev, mojo, tvojo
Osamitev ortodoksne znanosti prepade
Propade

Mi smo prave države
Mi kvantne praelektrarne narave
Mi najpopolnejša najnaprednejša tehnologija na Zemlji
Pred davki in rojstnimi listi fikcij

Ta tekst so telesa tvojega ∞ bitja
Ta tekst je tvoje telo

Mi prenosniki
Mi knjige življenja
Živa pesem
Prenosljiva
Odprta
Neolastljiva

Mi srca zemlje
Mi bit in utrip in sozvočje teles
Napram zobnikom predpotopnih koles

Mi čezdržavni
Mi razdeljeni
Mi razseljeni
Samo-izgnani in gnani dalje
Brisani, a prebrisani

Na vetru in soncu izgnani pogani
Nerealizirani partizani

Mokri od boja in bojazni laži
Revolucij
Za obrat
Katerih je valuta kri

Bogastvo narodov smo mi
Mi zakladi
Mi posredniki virov neizčrpnih energij
Nekupljivi
Neolastljivi
Nesmrtni
Ker živi
Mi prenosniki
Mi knjige življenja
Živa pesem
Prenosljiva
Odprta
Neolastljiva

Iz zbirke "Notranje zadeve"