the list (of things to do in New York)

by Kristina Kočan


the list (of things to do in New York)

buy a new kalimba visit
the library every day study
at Strand but be mindful of 
the weight of the books listen
to jazz concerts but only once
in the land of bird/birds/fowl?
otherwise at strange locations
at noon and maybe sometimes
in New Jersey
run through Central Park not
as a runner but
as a person talk to at least 361
random passers-by in one month eat
two hamburgers
for comparison at least one brunch 
a pastrami sandwich go for Chinese
Jewish Korean some Tex-Mex some African
and Indian at a pet shop
buy a unique toy
for Burja and for yourself 
somewhere else a bag go swim
at the Fire Island during the week
when there is no crowd roll
in the bent grass on one of the dunes
say that the ocean is different
from the Mediterranean on 14th Street 
collect some ginkgo leaves 
press them
in a herbarium as you wait
for the subway play
the game be-the-first-to-spot-a-rat
on the tracks listen to poetry
at the New York Poetry Festival
see that the poets
there love even their own shadow

Translated by Jernej Županič

spisek (stvari, ki jih moraš narediti v New Yorku)

kupi novo kalimbo vsak dan
obiskuj knjižnico študiraj
še v Strand a pri tem pazi 
na težo knjig poslušaj
jazz koncerte vendar samo enkrat
v deželi ptiča/ptičev/ptic?
sicer na nenavadnih lokacijah
opoldne in morda kdaj
v New Jerseyu
teci skozi centralni park ne
kot tekač temveč
človek v enem mesecu
govori najmanj s 361 naključnimi 
mimoidočimi pojej 
dva hamburgerja
za primerjavo vsaj en brunch
pastrami sandwich pri kitajcu 
židu korejcu kak texmex afričanu
in indijcu v trgovini za živali 
kupi edinstveno igračo 
za Burjo in zase nekje 
neko torbo kopat se pojdi
na ognjeni otok med tednom
ko ne bo gužve valjaj se
med visokimi travami na eni sipini
povej da je ocean drugačen od
Sredozemlja na 14. ulici
naberi nekaj listov
ginka stisni jih
v herbarij ko čakaš
na podzemno se igraj
igro kdo prej ugleda podgano
na tračnicah poslušaj poezijo
na New York poetry festivalu
in ugotavljaj da imajo pesniki
tam še svojo senco radi