The Foundations of Disappointment

by Katja Perat


The Foundations of Disappointment

I swear,

I gave up far too early,

Look at them, monuments around random cities of the former Soviet

Union,

It still seems as though they have a full wind in their clothes and

flags,

Like young American nihilists,

Look at them, how they are still fighting with the remnants of

god,

Look, what an advantage we’re at.

Open all the windows, when we are on the highway,

Let’s have an hour and a half of pure triumph,

Look how it is, when the young European post-existentialists are

on the way to the sea,

Open the windows,

Together, we all gave up far too early,

So that this wouldn’t give us, at least, the deceptive sense that we are at

Some kind of advantage.

© translated by Katie Harrison, Christopher O’Rourke, Jonathan Rowson

Temelji razočaranja

Prisežem,

Jaz sem obupala dosti prezgodaj,

Glej jih, spomenike po naključnih mestih bivše Sovjetske

zveze,

Še vedno se zdi, kot da imajo polno vetra v oblačilih in

zastavah,

Kot mladi ameriški nihilisti,

Glej jih, kako se še kar borijo s tistim, kar je ostalo od

boga,

Glej, v kakšni prednosti smo.

Odprite vsa okna, ko bomo že na avtocesti,

Imejmo uro in pol čistega zmagoslavja,

Glej, kako je, kadar so mladi evropski posteksistencialisti

na poti na morje,

Odprite okna,

Vsi skupaj smo obupali dosti prezgodaj,

Da ne bi imeli od tega vsaj varljivega občutka, da smo v

Nekakšni prednosti.

© Katja Perat, Najboljši so padli (Študentska založba, 2011)