Tightening of the landscape

by Katja Perat


Tightening of the landscape

It is becoming ever more urgent to stockpile summers.

Details are getting sharper every day,

And they’re growing in numbers,

And they’re getting armed,

While the memory is starting to collect words such as

Recon or

Regret

And even if you don’t want to,

It grows you up.

 

To take the long route

Means to carefully observe

What makes up things, words and concepts,

And distinguish between insignificant distinctions,

Between

Two different silences,

One of which goes with things

Leaving no mark

And the other goes with all those others

Or between what it means

To dissolve in ruin or dissolve in love,

Or how you are completely unable to

Negotiate a better deal with death.

 

To go straight

Means to stockpile summers,

When some of them overdo it

With mariachis on busses,

And with saxophonists on the roofs of houses in the morning,

Some of them take care of you

As good housewives

Take care of stray cats

And some of them deliberately

Keep you far away from home.

Stockpile summers,

Again and again say something distinct about the landscape

Even though, or precisely because

It’s getting tighter.

© translated by Jasmin B. Frelih

Ožanje pokrajine

Vse bolj nujno je kopičiti poletja.

 

Podrobnosti so vsak dan ostrejše

Pa tudi več jih je

In bolje so oborožene,

Spomin pa začenja zbirati besede kot

Obračun ali

Obžalovanje,

In čeprav nočeš,

Te zresni.

 

Iti po ovinku

Pomeni pozorno opazovati,

Kaj sestavlja stvari, besede in pojme,

Razločevati med neznatnimi razlikami,

Kot so med

Dvema različnima tišinama,

Od katerih prva spremlja stvari,

Ki te nikakor ne zaznamujejo,

In druga tiste druge,

Ali med tem, kaj pomeni

Razpustiti se v propad ali razpustiti se v ljubezen,

Razumeti, kako nastane zlo

Ali da se ne da z ničimer izbojevati

Boljšega pogajalskega izhodišča nasproti smrti.

 

Iti naravnost

Pomeni kopičiti poletja,

Med katerimi nekatera pretiravajo

Z marijači na avtobusih

In saksofonisti na strehah jutranjih hiš,

Nekatera poskrbijo zate,

Kot dobre gospodinje

Skrbijo za potepuške mačke,

In te nekatera premišljeno

Držijo daleč od doma,

Kopičiti poletja,

Vsakič znova povedati kaj zelo natančnega o pokrajini,

Čeprav ali ravno zato, ker

Je vsak dan nekoliko ožja.

© Katja Perat, Najboljši so padli (Študentska založba, 2011)