Gentleness

by Katja Perat


Gentleness

Conciliation

With the world made loose by doubt

Always comes with the same image:

 

Someone is taking care –

Not necessarily of me,

But surely of something

That all delicate things share;

(Certain accolades,

Slight shifts on certain faces,

Twilight, crossing the mountain)

Beauty,

Impossible to humiliate into a footnote –

 

That someone with his gentleness

Keeps watch over reality.

© translated by Jasmin B. Frelih

Nežnost

Pomiritev

S svetom, razmajanim od negotovosti,

Se vedno približuje v enaki podobi:

 

Da nekdo pazi –

Ne nujno name,

Gotovo pa na nekaj,

Kar si delijo vse občutljive stvari;

(Nekatera priznanja,

Premiki na nekaterih obrazih,

Somrak, ki preči goro)

Lepo,

Ki ga je nemogoče ponižati v opombo –

 

Da nekdo s svojo nežnostjo

Čuva resničnost.

© Katja Perat, Najboljši so padli (Študentska založba, 2011)